CÁC ỨNG DỤNG HIỆN ĐẠI CỦA LAZE (Phần 1)

Hologram là gì? Mời bạn xem câu trả lời

1. Trình diễn thời trang 3 D hologram tại Brussel (Bỉ) của chuối cửa hảng thời trang Forever 21


2. Trình diễn thời trang 3 D hologram tại Hamburg (Đức)

3. Đây không phải là 3 D hologram !!

4. Giới thiệu chức năng holographic của  IPhone của Apple

5. Giơi thiệu chức năng hologram trên IPad của Apple

7. Ca sĩ ảo của Nhật

Trở lại bài Sơ lược về laze  |  Trở về Trang chủ |  Xem tiếp các trình chiếu hologram khác


Comments