Dự thảo quy định về tần số vô tuyến truyền hình tại Việt Nam đến năm 2020

của Bộ Thông tin và Truyền thông

Xem toàn bộ văn bản (Click vào đây)

Dưới đây là trích một phần văn bản và các phụ lục đính kèm
Click vào nút download trong cửa sổ nội dung để tải về (Dạng file: MS Word)Trở về bài học (Dao động và sóng điện từ)  |  Trở về Trang chủ  |  Xem bài học tiếp theo

Comments