CHƯƠNG i: DAO ĐỘNG CƠ


Trên hình minh họa ở bên cạnh, trục y của họ là trục x của mình, đường ..... là vị  trí cân bằng. Bấm vào đây để xem hình động sau đó bấm  (return) để quay lại trang web này.

CHƯƠNG II: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

GiaoThoaSongCo.avi

 Hình bên là cửa sổ video. Mời bạn bấm "Play" để xem hình động hiện tượng giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn kết hợp cùng pha. Các nhánh hypebol mà bạn thấy là các gợn cực tiểu, các vòng tròn chuyển động là các gợn sóng lan truyền từ hai nguồn.


CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀUCHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ


Comments