HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DNS ADDRESSES SERVER 

Tại sao lại phải cài đặt lại DNS addresses Server?
Trong thời gian qua, một số bạn khi truy cập trang web http://vatlyphothong.net đã không thể đọc được các nội dung  viết bằng MS Word hoặc PDF được chèn vào trang web (chèn iframe). Lý do là do DNS addresses Server của nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn (VNPT, Viettel, FPT, ... ) đã vô tình chận các link liên kết đến các nội dung cần hiển thị dù rằng các nội dung này hoàn toàn vô hại. Vì thế, để đọc được các nội dung trên, các bạn phải tự cài đặt Network của mình như hướng dẫn dưới đây.
Cài đặt như thế nào?
Click (trái) chuột vào biểu tượng "Internet Access" để hiện ra bảng "Current connected to:"

Click (trái) chuột vào dòng cuối cùng của bảng này: "Open Network and Sharing Center"

Click (trái) chuột vào "Local Area Connection" để hiện ra bảng Local Connection Status


Click (trái) chuột vào "Properties" để hiện ra bảng sau đây:

Double Click (nhấp đúp, nhấp đôi) vào mục "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" để hiện ra bảng sau đây:

Click (trái) chuột, chọn "Use the following DNS server addresses:"
Nhập các địa chỉ IP sau:
  • Preffered DNS server: 4.2.2.2 (DNS server của Verizon)
  • Alternate DNS server: 8.8.8.8 (DNS server của Google)
Click "OK" để đóng bảng này.
Đóng các bảng trước đó bằng cách bấm "OK" hoặc "Close"

Hãy trở lại trang web vatlyphothong.net bạn sẽ thấy nội dung trang hiện ra đầy đủ.

Trở về Thư viện  | Trở về Trang chủ

Comments