TỔNG HỢP ĐỀ THI VẬT LÝ THI TN-THPT VÀ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC ĐẾN NĂM 2010 

Bài nầy được thực hiện bởi dinhbuu ở Phan Thiết, Bình Thuận. Ngụy Ngọc Xuân giới thiêu.

(Cuối mỗi chương có đấp án). Nếu không đọc được đoạn văn bản nhúng phía dưới, bạn hãy bấm vào đây để xem.


Comments