TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT LÝ 12

Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH NGỌC LÂN
(Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM)
Tài liệu đăng trên Scribd

Embed gadgetClick nút "Fullscreen" ở cuối của số Scribd này để đọc ở chế độ toàn màn hình.
Bấm nút lùi lại (Return) trong trình duyệt (Brower) hoặc click "Exit Fullscreen" ở cuối cửa số Scribd để trở lại trang này.
Để tải về máy, mời bạn click vào đây (Kích thước flie: 2926 kB)

Comments