GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (A2)

Tác giả: TS Nguyễn Thị Thanh Hà, ThS Hoàng Thị Lan Hương
Hiệu đính: TS Lê Thị Minh Thanh
Tài liệu dành cho sinh viên Hệ đại học từ xa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Click vào đây để tải về (Dạng file: PDF Kích thước: 3,056 MB)

Xem bài Dao động cơ |  Trở về Thư viện  |  Trở về Trang chủ  |  Xem bài Dao động điện từ

Comments