GIÁO TRÌNH PHỔ NGUYÊN TỬ

Tác giả: Phạm Luận 
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tài liệu được đăng trên Scribd


Xem bài Mẫu nguyên tử Bo |  Trở về Thư viện  |  Trở về Trang chủ  |  Xem bài Các loại quang phổ

Comments