home‎ > ‎Thư viện‎ > ‎

Đề thi thử THPT chuyên ĐH KHTN Hà Nội Lần 2 năm2014 Bản Word

ĐỀ THI THỬ TẠI THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘI LẦN 2 NĂM 2014 BẢN WORD

Embed gadget


Vài nhận xét về đề này:
Đây là đề ở mức độ khó và có nhiều câu ngoài chương trình chuẩn hiện nay. Ngoài ra có một số câu có vấn đề về giả thiết và đáp án.
Cụ thể như sau:
1. Các câu 37, 38, 47 ngoài chương trình chuẩn hiện nay.
2. Các câu 13, 18, 20, 22, 42 có vấn đề về giả thiết hoặc đáp án.
Nếu bạn thấy không thể giải các câu này thì điều đó cũng bình thường thôi.

Comments