home‎ > ‎Thư viện‎ > ‎

Đề thi thử Chuyên Lê Hồng Phong TPHCM lần 1 năm 2014

ĐỀ THI THỬ TẠI THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG TP HCM LẦN I NĂM HỌC 2013 - 2014
Bản word 
(vatlyphothong.net đánh máy lại nội dung phần chương trình chuẩn)

Embed gadget


Thông tin:
  1. Trong đề có một vài câu không có đáp án hoàn toàn chính xác (Ví dụ: Câu 4) nên vatlyphothong.net chọn đáp án có thể được xem là đúng nhất.
  2. Trong đề có một vài nội dung nhập sai  hoặc thiếu dữ liệu (Ví dụ: Câu 45) nên vatlyphothong.net đã tự thêm vào để câu trắc nghiệm trở nên hoàn chỉnh, tránh làm cho bạn bị .. bất an.
  3. Một số câu trong đề nằm ngoài nội dung chương trình chuẩn hiện hành (Ví dụ: Câu 47, 48, 49, 50). Tùy bạn chọn giải hay không giải.
  4. vatlyphothong.net không đánh máy lại nội dung của chương trình nâng cao của đề này.

Comments