home‎ > ‎Thư viện‎ > ‎

Đề thi thủ Chuyên KHTN HN lần 3 năm 2014

ĐỀ THI THỬ TẠI THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘI LẦN 3 NĂM HỌC 2013 - 2014
Bản Word, Mức độ khó: Vừa phải
(Cuộn trang xuống phía dưới có bài giải một số câu khó hoặc câu có vấn đề)

Embed gadgetNhận xét:
1. Đề ở mức độ khó vừa phải, nội dung bao gồm toàn bộ chương trình.
2. Câu 8 không có đáp án.
3. Các câu ngoài chương trình chuẩn là: 17, 30, 41, 47, 52
4. Các câu hay là: 5, 16, 18, 31, 37, 42, 54

BÀI GIẢI MỘT SỐ CÂU

Embed gadget


Comments