home‎ > ‎Thư viện‎ > ‎

Đề thi thử Chuyên ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội lần 4 năm 2014

ĐỀ THI THỬ TẠI THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘI LẦN 4 NĂM 2014
Bản Word.
Mức độ khó: cao

Embed gadget


Thông tin:
Đề thi thử này có nhiều câu hay, đặt ra các vấn đề mới. Tuy nhiên, cũng có một số câu ngoài chương trình chuẩn hiện hành (Ví dụ như các câu: 15, 16, 23, 27). Tùy bạn chọn giải hay không giải.

Comments