home‎ > ‎Thư viện‎ > ‎

Đề thi thử _Chuyên_ĐH_Vinh_Lần 1 năm 2014

ĐỀ THI THỬ TẠI THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH LẦN 1 NĂM 2014
Bản Word

ĐÈ THI

Embed gadget


Bạn có thể tham khảo bài giải của Thầy Phạm Văn Hải về đề này tai địa chỉ sau:
(Click vào link và sau đó click vào nút DOWNLOAD để tải về từ website thuvienvatly.com). 

Cám ơn thuvienvatly.com và Thầy Phạm Văn Hải.

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN
Bản word

Embed gadgetComments