Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014


Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013

Đề thi và đáp án

Kỳ thi tuyển sinh đại học (Khối A và khối A1) NĂM 2012 Môn Vật Lý


KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 2011


KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Bài giải do Thạc sĩ Nguyễn Thanh Dũng và Thạc sĩ Phùng Nhật Anh thực hiện (đăng trên Scribd)

Nếu không xem được nội dung trên, mời bạn click vào đây để tải về


KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Mới cập nhật


KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2008


Comments