Quản trị: NGỤY NGỌC XUÂN, Giáo Viên Vật Lý
Email: nguyngocxuan@gmail.com ; nguyngocxuan@vatlyphothong.net
Tài khoản: Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 6 - TP HCM 
Swift code: ICBVVNVX922    Số tài khoản: 711A11043044
Địa chỉ rút gọn của website: : www.vatlyphothong.net , www.vatlyphothong.vn , www.vatlyphothong.infoComments